Logo KFB
Logo NCC SK

Kurzy kybernetickej bezpečnosti Význam povedomia o kybernetickej bezpečnosti

Vzdelávajte Vašich zamestnancov a naučte ich ako kybernetickým hrozbám predchádzať. Kurzy a školenia od KFB Control ich naučia proaktívnej bezpečnosti a Vašu spoločnosť budete chrániť aj zvnútra.

Prečo sú kurzy kybernetickej bezpečnosti stále aktuálnejšie a nevyhnutné

Povedomie o kybernetickej bezpečnosti je neustály proces vzdelávania a školenia zamestnancov o hrozbách, ktoré číhajú v kybernetickom priestore. Vaši zamestnanci by mali ovládať základy toho, ako takýmto hrozbám predchádzať, a čo je potrebné robiť v prípade bezpečnostného incidentu. Pomáhame vštepovať zmysel pre proaktívnu zodpovednosť s ohľadom na udržanie spoločnosti a jej aktív v bezpečí. Zjednodušene povedané, povedomie o kybernetickej bezpečnosti znamená vedieť, čo sú bezpečnostné hrozby, a konať zodpovedne, aby sme sa vyhli potenciálnym rizikám.

Definícia povedomia o kybernetickej bezpečnosti

Povedomie o kybernetickej bezpečnosti zahŕňa informovanie zamestnancov o najnovších bezpečnostných hrozbách, osvedčených postupoch kybernetickej bezpečnosti, nebezpečenstvách kliknutia na škodlivý odkaz alebo sťahovania infikovanej prílohy, interakcie online, prezrádzaní citlivých informácií, atď. Tréningové programy na zvýšenie povedomia o bezpečnosti pomáhajú zlepšiť stav zabezpečenia Vašej organizácie a sprísňujú jej procesy, čím dláždia cestu k vybudovaniu odolnejšieho podnikania. Aby bola informovanosť o kybernetickej bezpečnosti čo najefektívnejšia a najprospešnejšia, musí byť iniciatívou celej organizácie.

Miera dôležitosti zvýšenia povedomia Vašich zamestnancov

Napriek tomu, že organizácie majú zavedené najlepšie obranné systémy a opatrenia vo svojej triede, mnohé z nich stále zažívajú narušenia bezpečnosti. Bohužiaľ, často je to ľudský faktor, ktorý prispieva k mnohým únikom údajov. Podľa správy Verizon 2022 Data Breach Investigations Report sa viac ako 80 % porušení týka práve zlyhania ľudského faktora, a to vrátane útokov na sociálne inžinierstvo, chýb a zneužitia ukradnutých prístupových údajov. Aktéri hrozieb sa snažia využiť túto slabosť na infiltráciu do sietí a systémov organizácie. A práve tu prichádza na scénu stále viac nevyhnutná potreba zvýšenia povedomia o kybernetickej bezpečnosti.

Účel školení a zvyšovania povedomia o kybernetickej bezpečnosti

Naše školenie pre zvýšenie povedomia o kybernetickej bezpečnosti pomáha vzdelávať Vašich zamestnancov o škodlivých metódach používaných kybernetickými zločincami. Naučí ich, prečo a ako sa môžu práve oni stať ľahkým cieľom, ako dokážu rozpoznať potenciálne hrozby, a čo majú urobiť v prípadoch, ak postrehnú riziko, že sa jedná o možný podvod s cieľom zaútočiť na celú organizáciu. Našimi kurzami zabezpečíme Vašej pracovnej sile tie správne znalosti a zdroje na identifikáciu a označenie potenciálnych hrozieb skôr, ako spôsobia akúkoľvek škodu.

Výzva organizáciám pre zabezpečenie školení v rámci teamov

Ignorovanie a nezabezpečenie pravidelných školení o kybernetickej bezpečnosti môže mať vážne dôsledky pre Vaše podnikanie. Okrem iného, aj s možným dopadom v podobe právnych sankcií, finančnej straty a nákladov na nápravu, straty duševného vlastníctva, poškodenia povesti spoločnosti, straty dôvery Vašich zákazníkov a mnohé ďalšie. Koniec koncov, stratégia kybernetickej bezpečnosti Vašej spoločnosti je len tak odolná, ako je odolný ten najslabší článok v nej. V tom hovoria jasne globálne štatistiky, že týmto článkom sú v prvej línii kybernetických útokov práve zamestnanci.

Progres Vašich zamestnancov vo zvýšení povedomia o kybernetickej bezpečnosti

Systematickým a pravidelným opakovaním školenia, testovania a preverovania povedomia a zručností zamestnancov v oblasti bezpečnosti v kybernetickom priestore sa efektívne a rýchlo dosahujú úspešné ciele v obrazcoch ich správania sa.
Zamestnanci sú všímavejší a skeptickejší pri prijímaní a spracovaní obsahu, ktorý na nich smeruje z elektronickej pošty alebo sociálnych sietí.
Úroveň ich povedomia o kybernetickej bezpečnosti sa kontinuálne zvyšuje a stávajú sa menej náchylnými na riziko otvárania podvrhnutého obsahu a vypĺňania podozrivých formulárov. Osvoja si metódy a techniky overovania bezpečnosti obsahu a jeho zdrojov.
A práve toto je naším cieľom. Väčšina Vašich zamestnancov je v súčasnosti používateľom elektronickej komunikácie. Asi ťažko by sme našli človeka, ktorý nie je aktívny na niektorej zo sociálnych sietí. Treba si uvedomiť, že vždy platilo a bude platiť: Reťaz je len tak silná, ako jej najslabšie ohnivko.

Dosiahnite aj Vy úspechy celej organizácie so školeniami od KFB Control. Naši security awareness špecialisti sú Vám k dispozícii. Zavolajte nám ešte dnes a dohodnite si bezplatnú konzultáciu.

Ako majú vyzerať školenia kybernetickej bezpečnosti

Keďže trend útokov v oblasti počítačovej kriminality má neustále stúpajúcu tendenciu, kybernetická bezpečnosť je najvyššou prioritou pre absolútne všetky podniky, malé i veľké. Kurzy kybernetickej bezpečnosti sú podstatnou a nenahraditeľnou súčasťou stratégie každej organizácie. Školenie zahŕňa potrebné nástroje a techniky používané na informovanie a vybavenie zamestnancov o bezpečnostných rizikách a o tom, ako sa im vyhnúť. Pomáhame pochopiť a identifikovať kybernetické riziká, ktorým Vaša firma denne čelí a aký je ich vplyv na Vaše podnikanie. Vďaka školeniam zvládnu Vaši zamestnanci úlohy a osvoja si povinnosti v súvislosti s bezpečnosťou a ochranou digitálnych aktív.

Kybernetickí zločinci nespia a ich progres je neustály – nezaspite dobu ani Vy

Kyber-zločinci sa neustále vyvíjajú a vymýšľajú nové metódy, ako využiť zraniteľné miesta na odcudzenie cenných údajov z podnikov. Okrem toho sa snažia využiť ľudské správanie a naše emócie. Nie je žiadnym prekvapením, že útoky na sociálne inžinierstvo, ako sú phishing, spear phishing, kompromitácia obchodných e-mailov (BEC) a ďalších, sú také úspešné.

Dobre vzdelaní a vyškolení zamestnanci dokážu tieto hrozby rýchlo identifikovať, čo môže výrazne znížiť riziko kybernetických bezpečnostných incidentov a pomôcť predchádzať únikom údajov. Kurzy kybernetickej bezpečnosti pomáhajú nielen zastaviť aktérov hrozieb v ich úvode, ale zároveň podporujú aj organizačnú kultúru zameranú na bezpečnosť aktív. Vzdelávanie o kybernetickej bezpečnosti je nevyhnutnosťou pre prežitie každej organizácie. Aj Vaša organizácia by mala investovať do školení, nástrojov a rozvoja talentu v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Minimalizujte riziko a maximalizujte zabezpečenie Vašich dát v rámci celej spoločnosti. Dobre definované a profesionálne zorganizované školenie o kybernetickej bezpečnosti pomôže znížiť finančné straty do budúcnosti.

Kurzy kybernetickej bezpečnosti cyber security readiness

Zaujímate sa o kurzy kybernetickej bezpečnosti? Dohodnite si bezplatnú cenovú ponuku

Automatizácia priemyselných procesov, realizácia prístupových, dochádzkových, bezpečnostných systémov a vývoj nových aplikácií. Už 24 rokov Vám vkladáme do rúk kontrolu, zvyšujeme bezpečnosť a nasadzujeme funkčnú ochranu Vašich aktív. Inteligentné a efektívne riešenia 21. storočia.

CS4OT KFT Logo

Pre zobrazenie kompletnej ponuky nás navštívte na: