Logo KFB
Logo NCC SK

Kybernetická bezpečnosť v OT a IoT Operačné Technológie (OT) ako priemyselné riadiace systémy technológií vo výrobe

Pôvodne izolované systémy s cieľom zabezpečenia nenarušiteľnosti Vašej prevádzky. Aký je však Váš status quo práve teraz?

Priemyselná automatizácia a kybernetická bezpečnosť v OT a IoT

Aký je rozdiel medzi ochranou IT infraštruktúry a OT riadiacich systémov

Priemyselná automatizácia posunula výrobu do novej éry, ktorá výrazne závisí od údajov a ich pokročilej analýzy. Toto spojenie umožňuje zachytávať, zdieľať, analyzovať a používať dáta pre optimalizáciu priemyselných systémov, čím sa informačné technológie stávajú neoddeliteľnou súčasťou operačných technológií.

Toho dôsledkom čelia konvergované systémy rastúcim hrozbám v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Útoky na OT infraštruktúru otvárajú možnosti podstatne rizikovejších dopadov na ľudstvo v porovnaní s útokmi na IT infraštruktúru. V prípade IT sú dosahy limitované na digitálny svet a súvisia primárne s ohrozením dostupnosti, dôvernosti a integrity informácií, ktoré je možné, v tom lepšom prípade, obnoviť zo zálohy.

Zlúčením OT s IT sú pôvodne izolované a chránené systémy, ktoré používala výroba, teraz otvorené rovnakým druhom bezpečnostných hrozieb, ktoré sa bežne zameriavajú na IT systémy. To zahŕňa útoky, ktorých cieľom je poškodiť, alebo znefunkčniť prevádzku podnikov. V súčasnosti najrozšírenejšími finančne motivovanými útokmi, ktorých cieľom je získať kontrolu nad sieťou, zašifrovať dáta spoločnosti a pýtať vysoké výkupné odmenou za opätovný prístup k dátam, sú tzv. Ransomvér. A áno, vzťahujú sa aj na priemyselné riadiace systémy. A týmto zoznam zďaleka nekončí. Veľmi rozšírené sú tiež DDoS útoky, ktorých cieľom je umelo zahltiť systémy požiadavkami a tým znemožniť Vašu prevádzku.

Spoločnosti a podniky kybernetickú bezpečnosť stále podceňujú

Štatistiky hovoria stále v prospech útokov, pretože väčšina spoločností rieši bezpečnosť až v momente, keď má vlastnú skúsenosť s útokom. V lepšom prípade sa poučia na chybách a omyloch iných. Správa o bezpečnosti OT z roku 2020 zistila, že až 90 % organizácií malo minimálne jeden incident narušenia systému OT.

Dokonca sú známe aj prípady zo Slovenska, z nich niektoré stále veľmi aktuálne. Postihnuté spoločnosti majú z dôvodu nedostupnosti dát dlhodobo znefunkčnenú prevádzku, čo im spôsobuje priam likvidačné škody.

Kybernetická bezpečnosť a legislatívna rovina

Netreba však zabúdať ani na povinnosti z pohľadu Zákona o kybernetickej bezpečnosti (ZoKB), podľa ktorých musí mať subjekt zo zoznamu povinných osôb nastavené procesy a implementované systémy. Zároveň existuje povinnosť nahlasovať incidenty Národnému bezpečnostnému úradu. Dňa 14. 12. 2022 bola uvedená do platnosti európska smernica NIS 2, podľa ktorej sa zoznam povinných osôb výrazne rozšíri. Slovenský ZoKB musí byť novelizovaný do 17. 10. 2024, a týmto termínom začnú platiť povinnosti z predmetného zákona aj pre nové subjekty.

Dohodnite si bezplatnú konzultáciu a informujte sa o potrebných bezpečnostných opatreniach  pre ochranu Vašej prevádzky

Rozsiahla, integrovaná a automatizovaná bezpečnosť s Real-Time kyberochranou a viditeľnosťou pre priemyselné riadiace siete

Priemyselné riadiace systémy (ICS) – kritická infraštruktúra každého priemyselného odvetvia

Základom kritickej infraštruktúry sú priemyselné riadiace systémy (ICS), ktoré sú všadeprítomné vo všetkých priemyselných odvetviach vrátane energetiky, elektrotechniky, vodného hospodárstva, výroby, a dokonca aj vo vojenských aplikáciách. V poslednom desaťročí sa ICS stali automatizovanejšími a pokročilejšími, zároveň viac prepojenými s bežnými a podnikovými sieťami ako kedykoľvek predtým. Hoci tento nárast prepojenia pomohol dosiahnuť vyššiu úroveň efektívnosti, vystavil zároveň siete ICS a ich zariadenia novým kybernetickým a prevádzkovým výzvam.

Obráťte sa na špecialistov KFB v oblasti kybernetickej bezpečnosti OT a IoT

Výhody využívania spoločných internetových protokolov v kombinácii s jednoduchosťou a úsporou nákladov pri používaní terminálov so systémom Windows, ako sú HMI a SCADA Masters, priviedli siete prevádzkovej technológie (OT) do konfliktu s tradičnými IT systémami a súvisiacimi bezpečnostnými rizikami.

Naša spoločnosť KFB chápe princípy kľúčových výziev, vzniknutých v dôsledku tejto transformácie. Rovnako chápeme možné dopady na výrobné spoločnosti, v ktorých záujme pracujeme a zabezpečujeme stav kybernetickej bezpečnosti, ktorý je plne integrovaný a automatizovaný s lepšou viditeľnosťou do Vašej OT infraštruktúry.

Kľúčové výzvy: Priemyselné siete organizácií, ktorých predmetom činnosti je zabezpečenie dodávok tzv. základnej služby, a patria do kritickej infraštruktúry, si nemôžu dovoliť žiadne neočakávané výpadky – teda neplánované odstávky – ani  neplánovanú údržbu. Zároveň, v súčasnosti už platí, že priemyselné siete a ich prvky čelia rovnakým hrozbám ako IT siete s tým rozdielom, že nie sú na tieto hrozby pripravené a dopady v prípade kompromitácie môžu byť oveľa dramatickejšie.

Naše riešenie: Tím špecialistov KFB Control, využívajúc technológie a znalostné bázy Nozomi Networks, zabezpečuje vizibilitu do diania v priemyselných sieťach. Identifikuje sieťové prvky a poskytuje infromácie o ich vlastnostiach a správaní a monitoruje bezpečnostné hrozby a anomálie, čím napomáha včasnému upozorňovaniu na vzniknuté problémy a ich následnému riešeniu.

Overený dodávateľ kybernetickej bezpečnosti Vašich priemyselných riadiacich systémov

Viac ako 80% priemyselných podnikov nemá v skutočnosti prehľad o komunikácii zariadení v ich operačných technológiách a sieťach. Predchádzajte preto kybernetickým útokom vďaka overenému partnerovi pre kybernetickú bezpečnosť. Investícia do nových technológií, ktoré zvýšia viditeľnosť a bezpečnosť Vašich systémov a zaručia ich odolnosť voči hrozbám, je nevyhnutná. Obmedzte všetky riziká na minimum pre udržanie nenarušiteľnosti Vašej prevádzky a výrobných procesov.

Riešenia od Nozomi Networks v našej ponuke

Bezpečnostné incidenty ICS sú čoraz častejšie a majú katastrofálne následky vrátane strát na životoch, veľkých výpadkov, miliardových strát na príjmoch a rozsiahlych škôd na infraštruktúre a tento trend bude pravdepodobne len narastať. Industroyer – Crash Override, WannaCry, BlackEnergy a Stuxnet sú príklady škodlivého softvéru, ktorý negatívne ovplyvnil ICS s významnými dôsledkami.

Spoločnosť Nozomi Networks je lídrom v oblasti priemyselnej kybernetickej bezpečnosti a poskytuje najlepšie riešenie pre viditeľnosť v reálnom čase na riadenie kybernetických rizík a zvýšenie odolnosti priemyselných prevádzok. S jedným riešením získajú naši zákazníci pokročilú kybernetickú bezpečnosť, zvýšenú prevádzkovú spoľahlivosť a jednoduchú integráciu IT/OT. Inovatívnym využitím umelej inteligencie pomáha spoločnosť najväčším priemyselným zariadeniam na celom svete „See and Secure™“ ich kritickým priemyselným riadiacim sieťam. V súčasnosti spoločnosť Nozomi Networks podporuje viac ako štvrť milióna zariadení v odvetviach, ako sú kritická infraštruktúra, energetika, výroba, ťažba, doprava a verejné služby, čo umožňuje riešiť stupňujúce sa kybernetické riziká prevádzkových sietí (OT).

Bližšia špecifikácia riešenia od Nozomi Networks

Riešenie Nozomi Networks sa skladá zo zariadenia Guardian a konzoly CMC (Central Management Console). Guardian je fyzické alebo virtuálne pasívne zariadenie, ktoré poskytuje kybernetickú bezpečnosť a prevádzkovú viditeľnosť v reálnom čase pre priemyselné riadiace siete. CMC agreguje údaje až zo stoviek zariadení a poskytuje centralizovanú a vzdialenú správu kybernetickej bezpečnosti s vysokou dostupnosťou. Spoločne poskytujú komplexnú viditeľnosť OT, kybernetickú odolnosť a spoľahlivosť, ktoré rozširujú viditeľnosť a inteligenciu hlboko do sietí OT.

Logo KFB Control s.r.o.

Prečo sa obrátiť na team KFB v oblasti kybernetickej bezpečnosti OT a IoT

KFB je spoločnosť zložená z teamu špecialistov a certifikovaných inžinierov so zavedenými systémami manažérstva kvality. S našimi skúsenosťami nadobudnutými za takmer 25 rokov v oblasti automatizácie technologických procesov, nasadzovania informačných technológií, vývoja a inštalácií systémov sme tým správnym partnerom pre kybernetickú bezpečnosť aj Vašich priemyselných riadiacich systémov. Pre slovenské podniky dodávame výhradne tie najlepšie bezpečnostné riešenia svetovej kvality.

Obráťte sa na odborníkov a staňte sa naším spokojným klientom. S nami sa namiesto riešenia bezpečnostných narušení môžete pokojne venovať prevádzke a rastu Vášho businessu.

Tá správna investícia je investícia do kyberneticky bezpečnej budúcnosti Vášho podniku.

Kontaktujte nás prostredníctvom nášho online formulára s Vašimi otázkami ku kybernetickej bezpečnosti, či žiadosťami o bezplatnú konzultáciu

Automatizácia priemyselných procesov, realizácia prístupových, dochádzkových, bezpečnostných systémov a vývoj nových aplikácií. Už 24 rokov Vám vkladáme do rúk kontrolu, zvyšujeme bezpečnosť a nasadzujeme funkčnú ochranu Vašich aktív. Inteligentné a efektívne riešenia 21. storočia.

CS4OT KFT Logo

Pre zobrazenie kompletnej ponuky nás navštívte na: